Thấp thoáng nét đẹp dịu dàng của Mẹ Maria

Chứng nhân: Tân Nguyễn HT

Kỷ niệm và cảm nhận cá nhân về Maria Thủy.

Tôi chỉ tham dự 1 buổi chia sẻ của Thủy, do mẹ khuyên lắm tôi mới đi. Tôi còn nhớ buổi trưa hôm ấy sau giờ làm từ Vũng Tàu chạy xe lên Bà Rịa. Tìm một hồi mới tới được nơi, trời nắng mà chạy lòng vòng nên tôi cũng hơi cau có khó chịu. Bước vào cửa tôi đã nghe thấy giọng của Thủy sang sảng, trong đầu tôi nghĩ không biết bà nào mà tốt giọng thế. Khi đi vào đi ngang qua cửa sổ tôi thấy Thủy đang chia sẻ với mọi người. Tôi hơi bất ngờ vì Thủy không giống như tôi tưởng tượng, không phải là một người đứng tuổi, mà là một cô gái trẻ.

Tôi ấn tượng với đôi mắt của Thủy,vì tôi thấy mắt Thủy giống với mắt đức mẹ Maria. Rồi tôi được chia sẻ và cảm nhận Chúa. Buổi chia sẻ đã cho tôi rút ra được nhiều điều từ Thủy và những người tham dự.

Tới giờ vẫn còn những người hoài nghi về Thủy. nhưng riêng cá nhân tôi hoàn toàn tin Thủy là người Chúa chọn để làm việc cho ngài. Điều khiến tôi tin ở Thủy không phải là những màu nhiệm, phép lạ mà chính là sự can đảm trong con người Thủy. Ngày nay mấy ai dám công khai thừa nhận, phơi bày những tội lỗi trong đời sống, trong tâm hồn của bản thân trước mọi người như Thủy, hay là cố gắng che đậy bao biện giả tạo tô vẻ cho bản thân.

Nhờ Thủy mà tôi đã sửa đổi tâm hồn mình. Bây giờ tôi luôn ý thức bản thân mình tội lỗi, nên không dám phán xét, đánh giá, hơn thua với bất cứ ai, để tránh dịp tội, đồng thời điều này làm cho tôi dễ dàng yêu mến, cư xử chan hòa với mọi người. Không một vị thẩm phán nào trên trần thế này đủ năng lực phán xét đem lại công bằng, bởi chỉ có Chúa mới có đủ quyền năng.

Trước những hành động và việc làm của Thủy, tôi thấy hổ thẹn vì bản thân yếu đuối hèn mọn vì chẳng có can đảm thực hành câu kinh “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót.” mà ai đi lễ cũng thuộc nằm lòng.

Bài viết liên quan