Tải xuống nhật ký & mạc khải

​Khuyến cáo mọi người nên in nhật ký và mạc khải vì đến lúc sẽ không có internet truy cập vào website.

Nhật ký quyển 1 & 2:

Tập tin để in sách: Bìa sách - Sách
Tập tin .doc: Nhật ký.doc
Tập tin .pdf: Nhật ký.pdf
Tập tin Video: Nhật ký cuối cùng.mp4
Tập tin Audio: Nhật ký cuối cùng.mp3

Mạc khải thị kiến "Xin hãy quay trở lại"

Tập tin .doc: Hãy quay trở lại.doc
Tập tin .pdf: Hãy quay trở lại.pdf
Tập tin Video: Hãy quay trở lại.mp4
Tập tin Audio: Hãy quay trở lại.mp3

​Nếu bạn không thể tải xuống hoặc muốn chuyển nhật ký, mạc khải qua bất cứ định đạng tập tin nào: pdf, epub, jpg... Vui lòng liên hệ email: xinhayquaytrolai@gmail.com hoặc để lại email,fb của bạn trong comment ở bất cứ trang nào.

*******Nếu bạn sử dụng iphone, ipad vui lòng sử dụng Google Drive (sau khi cài Goolge Drive => click vào link bên dưới => click vào nút có hình 3 dấu chấm trên file muốn tải => chọn Available Offline. File tải về sẽ hiển thị trong menu Offline của Google Drive) để tải về, cần hỗ trợ xin liên hệ email: xinhayquaytrolai@gmail.com

Maria Thủy chia sẻ

*******Video*******

*******. Tải tất cả chia sẻ của Maria Thủy

1. Chia sẻ ngắn 21-11-2016 - Chỉ vì ghen ghét mà vào Hỏa Ngục - Maria Thủy.mp4

1. Chia sẻ ngắn 21-11-2016 - Chỉ vì ghen ghét mà vào Hỏa Ngục - Maria Thủy.mp4

2. Chia sẻ 06-11-2016 - Maria Thủy.mp4

*******Audio*******

1. Chia sẻ ngắn 21-11-2016 - Chỉ vì ghen ghét mà vào Hỏa Ngục - Maria Thủy.mp3

2. Chia sẻ 06-11-2016 - Maria Thủy.mp3

(tiếp tục cập nhật...)

Nhóm Cầu Nguyện chia sẻ

*******. Tải tất cả chia sẻ của nhóm cầu nguyện

*******. Tải tất cả video phép lạ ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu

19. Trời Mới Đất Mới Không Có Chỗ Cho Người Đi Nước Đôi

18. Hãy Xin Ơn Phân Định Để Nhận Ra Kẻ Thù Đang Phá Hoại Giáo Hội

17. Vâng Lời Thiên Chúa Hơn Vâng Lời Người Ta

16. Lòng Mến Là Trên Hết

15.  Những Nỗ Lực Không Ngừng Của Mẹ Thiên Chúa Trong 100 Năm Qua

14. Bé Gái Được Chúa Ban Đặc Ân

13. Thế Nào Là Tiếng Chúa Và Thế Nào Là Tiếng Quỷ

12. Các Ngươi Hãy Nhìn Cây Vả Mà Biết Mùa Hè Đang Đến

11. Hãy Kính Sợ Và Yêu Mến Thiên Chúa Hết Lòng, Hết Sức, Hết Linh Hồn Và Hết Trí Khôn Ngươi

10. Thiên Chúa Là Tình Yêu

09. Bí Tích Thánh Thể

08. GĐ Cháu Huyền Bình Thuận

07. Đau Khổ Trần Gian Không Thế Sánh Với Sướng Vui Trong Trời Mới Đất Mới

06.  Một GĐ Công Giáo Đích Thực Theo Tình Yêu Thiên Chúa

05. Chia Sẻ Xuyên Lục Địa

04. Nỗi Niềm Của Một Em Giáo Lý Viên

03. Trách Nhiệm Của Người Kitô Hữu

02. Tội Phạm Đến Chúa Cha và Chúa Thánh Thần Thì Không Được Tha

01. Chia Sẻ tại Vũng Tàu

Leave a Reply

Your email address will not be published.