Tải xuống nhật ký & mạc khải

​​Khuyến cáo mọi người nên in nhật ký và mạc khải vì đến lúc sẽ không có internet truy cập vào website.Nhật ký quyển 1 & 2:Tập tin để in sách: Bìa sách – SáchTập tin .doc: Nhật ký.docTập tin .pdf: Nhật ký.pdfTập tin Video: Nhật ký cuối cùng.mp4Tập tin Audio: Nhật ký cuối cùng.mp3Mạc khải thị kiến “Xin hãy quay trở lại”Tập tin .doc: Hãy quay trở lại.docTập tin .pdf: Hãy quay trở lại.pdfTập tin Video: Hãy quay trở lại.mp4Tập tin Audio: Hãy quay trở lại.mp3​Nếu bạn không thể tải xuống hoặc muốn chuyển nhật ký, mạc khải qua bất cứ định đạng tập tin nào: pdf, epub, jpg… Vui lòng liên hệ email: xinhayquaytrolai@gmail.com hoặc để lại email,fb của bạn trong comment ở bất cứ trang nào.*******Nếu bạn sử dụng iphone, ipad vui lòng sử dụng Google Drive (sau khi cài Goolge Drive => click vào link bên dưới => click vào nút có hình 3 dấu chấm trên file muốn tải => chọn Available Offline. File tải về sẽ hiển thị trong menu Offline của Google Drive) để tải về, cần hỗ trợ xin liên hệ email: xinhayquaytrolai@gmail.comMaria Thủy chia sẻ*******Video**************. Tải tất cả chia sẻ của Maria Thủy1. Chia sẻ ngắn 21-11-2016 – Chỉ vì ghen ghét mà vào Hỏa […]

Continue Reading