Đăng ký nhận ảnh phép lạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

​ Việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã có từ lâu và được Ngài mặc khải cho Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque cách đây gần 400 năm. Đức Giêsu Kitô nói với Thánh Nữ rằng: “Ðây là Trái Tim đã quá yêu thế gian đến nỗi không còn giữ lại chút gì, cho đến khi kiệt quệ và héo hon, để chứng minh tình yêu của trái tim Thầy. Ðền đáp lại, Thầy chỉ nhận được sự vô ơn bạc nghĩa, qua sự bất kính và phạm thượng của chúng, và qua sự lạnh nhạt và khinh miệt của chúng trong bí tích tình yêu này… Thầy đến trong trái tim mà Thầy đã ban cho con để qua sự nhiệt thành của con, con sẽ đền bù cho những xúc phạm đến Thầy vì những tâm hồn thờ ơ và lười biếng đã làm ô danh Thầy trong Bí Tích Thánh Thể”. Chúa Giêsu đã hứa ban cho những ai sùng kính Thánh Tâm Ngài 12 ơn ích thiêng liêng: 1. ​Cha sẽ ban cho những ai Tôn sùng Thánh Tâm những ơn cần thiết theo như bậc sống của họ. 2. Cha sẽ ban ơn bình an […]

Continue Reading