Ảnh Phép Lạ Chúa GiêSu

  • Chú thích: SĐTT(Sứ điệp từ trời), SST(Sách sự thật), MCB(Máu Châu Báu).
Lịch sử kỳ diệu của bức ảnh thánh nhan chúa giêsu làm phép lạ của ngôn sứ Maria Thủy.

​“Cha đang đi tìm trái tim của các con; đừng nghe lời thế gian,
nhưng hãy lắng nghe tiếng gọi Yêu Thương của Cha,
hãy lắng nghe nhịp đập của Trái Tim Cha, mỗi tiếng
đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;”

Đó là một sự kiện mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã tiên báo hơn hai mươi năm về trước và Ngài đã thực hiện tại Hội Thánh Việt Nam vào năm 2010. Bởi vì Chúa đã phán dạy: Amos 3,7:
“7 Vì Ðức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì
mà không bày tỏ kế hoạch của Người
cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.”

Nghĩa là:
Sự kiện Chúa ban BỨC ẢNH THÁNH NHAN CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ cho Giáo Hội; qua ngôn sứ MARIA THỦY đã được CHÚA GIÊSU báo trước cho Giáo Hội trong mạc khải SỰ SỐNG THẬT TRONG THIÊN CHÚA của CHÚA GIÊSU ban cho Giáo Hội qua ngôn sứ Vassula Ryden người Hy Lạp!

THẬT VẬY:
Ngày 1 tháng 6 năm 1989
(Lễ kính Thánh Tâm Chúa)

CHÚA GIÊSU dạy: “……“Cha đang đi tìm trái tim của các con; đừng nghe lời thế gian,
nhưng hãy lắng nghe tiếng gọi Yêu Thương của Cha,
hãy lắng nghe nhịp đập của Trái Tim Cha, mỗi tiếng
đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;……”

mỗi tiếng đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;……”
mỗi tiếng đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;……”
mỗi tiếng đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;……”

Chúa đã tiên báo trước hai mươi mấy năm trong mạc khải SỰ SỐNG THẬT TRONG THIÊN CHÚA qua ngôn sứ Vassula Ryden người Hy Lạp!

Rồi Chúa đã thực hiện tại Hội Thánh Việt Nam qua ngôn sứ Maria Thủy. Bằng việc Chúa ban BỨC ẢNH THÁNH NHAN CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ cho Giáo Hội; qua ngôn sứ MARIA THỦY.
Sau thời gian làm chứng nhân Tình Yêu cho Ngài và vác thánh giá của mình!
Chúa đã gọi ngôn sứ Maria về với Ngài trên Cung Điện Cực Thánh!
Vâng! Sau khi ngôn sứ MARIA THỦY đã hoàn tất hành trình Golgotha; chịu đội mão gai; chịu vác thánh giá leo lên Núi Sọ chịu đóng đinh để đón nhận Ơn Cứu Chuộc đúng Ý Chúa; đẹp lòng Chúa. Nhờ thế Ngôn Sứ Maria Thủy đã được lãnh nhận Ơn Cứu Chuộc; đã được trả lại danh phận làm con Thiên Chúa.

Những linh hồn vác Thánh Giá thì chiến thắng được cả ngàn cái hỏa ngục! Đó là sự thánh thiện Chúa ưa thích! Những linh hồn thánh thiện là những tác phẩm tuyệt vời của Chúa; và Ngài vui thích chưng dọn những tác phẩm bởi Tay Ngài trong Cung Điện Cực Thánh của Ngài!

Chúa phán: “Hãy nên Thánh; vì Ta là Đấng Thánh!” ngôn sứ MARIA THỦY đã nên Thánh! Bởi Lời Chúa đã phán hứa: “ Ta đi để dọn chỗ cho các con; để ta ở đâu thì các con cũng ở đó”.

Ngôn sứ MARIA THỦY đang ở “chỗ của mình trên nơi Cực Thánh”; là ở trên Thiên Đàng là nơi ở của các vị Thánh. Và lệnh truyền của Chúa cho chúng ta là “Hãy nên Thánh” nên chúng ta phải tin rằng: Ơn Chúa đủ cho chúng ta để “Nên Thánh” Và ngôn sứ MARIA THỦY từ Cung Điện Cực Thánh của Thiên Chúa; ngày đêm đang hằng cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta được “Nên Thánh”

Sự kiện BỨC ẢNH THÁNH NHAN CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ vẫn tiếp tục thể hiện Phép Lạ: mỗi tiếng đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;……”
Chính là sự xác nhận của Thiên Chúa rằng: ngôn sứ MARIA THỦY đã “Nên Thánh”
Sự kiện BỨC ẢNH THÁNH NHAN CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ vẫn tiếp tục thể hiện Phép Lạ: mỗi tiếng đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;……”
Chính là sự xác nhận của Thiên Chúa rằng: Lời tiên báo của Chúa Giêsu
Ngày 1 tháng 6 năm 1989
(Lễ kính Thánh Tâm Chúa)

Đã được ứng nghiệm đúng Thánh Ý Ngài! Chúng con đồng thanh chúc tụng ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa Tình Yêu Toàn Năng là Cha hằng yêu thương chúng con vô bờ!!!

Phúc cho ai biết noi gương ngôn sứ Samuel; là khao khát lắng nghe Lời Chúa; mà không lơ là bỏ rơi rớt một Lời nào của Chúa! Thì sẽ hiểu được Thánh Ý Ngài; hiểu được chương trình của Ngài; và rất “ăn ý” với Ngài.

Tưởng cũng nên nhắc lại hầu quý vị và các bạn rằng: Sự kiện: “Dân Tộc Đại Dương” mà LM Đồng Trung và nhóm SĐTT không tin; bởi vì họ chỉ tin vào SST; thì Chúa Giêsu đã xác nhận trong
Mạc Khải Máu Châu Báu và xác nhận qua ngôn sứ Tiến Sĩ Maria Even người Mỹ. Và xác nhận qua ngôn sứ MARIA THỦY trong mạc khải thị kiến “Xin hãy quay trở lại”.

Nhưng điều Liên Lỷ Thống Hối muốn nhấn mạnh với quý vị và các bạn hôm nay là: Sự kiện: “Dân Tộc Đại Dương” cũng đã được Chúa Giêsu loan báo trong mạc khải SỰ SỐNG THẬT TRONG THIÊN CHÚA ban cho Giáo Hội từ cả trước khi loan báo cho Giáo hội về Sự kiện BỨC ẢNH THÁNH NHAN CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ!

Thật thế! Ngày 08 tháng 11 năm 1987 Chúa Giêsu dạy: “…Các ngươi sẽ bị hủy diệt; vì trong thời buổi này Ta sẽ tiến hành một điều; mà cho dù các ngươi có được báo trước đi nữa thì các ngươi cũng khó mà tin được!...”

“…Các ngươi sẽ bị hủy diệt; vì Chúa sẽ dùng “Dân Tộc Đại Dương” làm khí cụ mà đập tan sự kiêu căng của con người!

Nhưng đến ngày 14-06-1991 Chúa Giêsu mới công bố chương trình“Dân Tộc Đại Dương” và ngày 19 tháng 12 năm 1991 Chúa Giêsu thành lập Đạo Binh Thánh Tâm Môi Khôi tại Việt Nam để chiến đấu chống “Dân Tộc Đại Dương” cứu thế giới!

Vâng quả thật rất khó tin UFO là của “Dân Tộc Đại Dương” nên dù Liên Lỷ Thống Hối đã nhiều lần chia sẻ; nhưng LM Đồng Trung và nhóm SĐTT cũng chẳng tin; mà dù bây giờ có minh chứng bằng Lời Chúa trong mạc khải SỰ SỐNG THẬT TRONG THIÊN CHÚA thì họ cũng không tin. Bởi vì; với họ; SST không nói thì không có! Thật ra họ bị lừa mà không biết! Liên Lỷ Thống Hối đã nhiều lần chia sẻ; nhưng họ vẫn không tin. Nên vì quá thương họ; Chúa đã phải dùng hạ sách là dùng võ sĩ để dạy con mình; bởi nếu không dùng hạ sách này thì sẽ bị mất con; nên Cha Mẹ đành ngậm đắng nuốt cay mà dùng Satan mà dạy dỗ con cái mình!

Như đối thoại sau đây: Hỏi: Mày có sợ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống không?
Đáp: Chúng mày nhìn vào gương mặt của Chúa của chúng mày hay là gương mặt của tao? Đúng là lũ mù! Chúa chúng mày thì chúng mày nói là tao; mà tao thì chúng mày nói là Chúa của chúng mày! Hehe!

Bởi vì lũ mù không biết phải vào vườn Gietsimani mà an ủi Chúa mỗi tuần liên tục trong vòng năm tháng và phải khao khát đón nhận và cầu nguyện từ 12h đến 03h trong những ngày Chúa đã ấn định cho Thiên Thần xuống đóng ấn vào trái tim để nên Nhà Tạm Tình Yêu của Chúa. Như mạc khải sùng kính Máu Châu Báu Chúa đã ban; và đã được giáo quyền công nhận.

Nhưng mạc khải sùng kính Máu Châu Báu Chúa đã ban thì SĐTT lại bảo MCB là của ma quỷ. Còn SST đã bị Satan nhảy vào thì SĐTT lại bảo là của Chúa.

Còn giáo quyền Công Giáo còn sai lầm nặng nề hơn; họ không tin Triều đại ngàn năm. Không tin Chúa sắp quang lâm. Thực trạng Giáo Hội thật là bi đát!

Dù đã dùng hạ sách; nhưng Chúa cũng không dạy được lũ con kiêu căng u mê mù tối! Bởi họ đã lấy sự bất chính là tính kiêu căng của họ để giam hãm chân lý Thiên Chúa đã đoái thương mạc khải cho họ! (Roma 1,18: “ (18) Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý.”)

Chúa Giêsu ban BỨC ẢNH THÁNH NHAN CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ cho Giáo Hội trong trường hợp như sau:

“Một buổi sáng; khi đang quét phòng thì chị Maria Thủy trông thấy tấm ảnh Thánh Nhan Chúa linh động khác thường và sáng rực lên; đồng thời chị nghe có tiếng nói vang lên như sấm rằng: “Ta đây là Chúa Tể Trời Đất đây”

Nghe vậy chị sợ hãi quá liền bỏ chạy!

Và tiếng nói đó lại vang lên nữa: "Đừng sợ hãy lại đây với Ta, Ta là Giêsu Chúa của con đây! Con hãy đem tấm ảnh này đến nhà thờ xin linh mục làm phép đi!

Buổi trưa hôm đó; ngôn sứ Maria Thủy đã vâng lời Chúa dạy; đem Bức Ảnh Thánh Nhan Chúa vào Nhà Thờ giáo xứ Vườn Xoài xin cha xứ làm phép. Và đã kể cho cha xứ nghe những điều lạ lùng đã xảy ra từ Bức Ảnh Thánh Nhan Chúa.

Nhưng ngôn sứ Maria Thủy đã bị cha xứ mắng và nói rằng: “Tào lao, Chúa đâu mà cứ xuất hiện vớ vẩn như thế". Rồi cha xứ đã đuổi ngôn sứ Maria Thủy đi mà không làm phép Bức Ảnh Thánh Nhan Chúa.

Sau đó ngôn sứ Maria Thủy đã đem Bức Ảnh Thánh Nhan Chúa đến Nhà Thờ Ba Chuông và xin cha xứ; và cha xứ đã làm phép Bức Ảnh Thánh Nhan Chúa.

Theo Lời Chúa truyền dạy ngôn sứ Mari Thủy trước khi chị chết. Thì hiện nay Bức Ảnh Thánh Nhan Chúa được giao cho chú Trần Quang Hải trong nhóm cầu nguyện Vũng Tàu thờ phượng và hướng dẫn những ai muốn chạm đến Thánh Tâm Chúa để xin ơn thống hối hoán cải!

Thực tế thì đã có nhiều người đến sờ chạm vào Bức Ảnh Thánh Nhan Chúa và được nghe nhịp tim của Thánh Tâm Chúa và đã được cảm nghiệm nhiều Phép Lạ. Nhưng Phép Lạ lớn nhất vẫn là những giọt lệ thống hối tuôn trào với lòng hân hoan vui sướng! Sự kiện này vẫn liên tục xảy ra trong những buổi chia sẻ của ngôn sứ Maria Thủy suốt sáu năm qua; cho đến khi ngôn sứ Maria Thủy được Chúa gọi về… và vẫn đang tiếp diễn hàng ngày; vì được sự làm chứng của nhiều người; nên càng ngày số người đến xin ơn hoán cải càng nhiều hơn.

Mỗi khi đặt tay lên Bức Ảnh Thánh Nhan Chúa và thì thầm cầu nguyện với Chúa; thì cả những người Phật Giáo họ cũng được Chúa đáp lời nguyện xin. Họ đã nhận biết Chúa; cảm nhận Tình Yêu của Chúa; và họ tin nhận kính yêu Chúa bằng con tim chân thành của họ.

Có những người bạn cùng sở làm của ngôn sứ Maria Thủy đã viết trên Facebook: "Cám ơn Thủy! Người bạn của tôi đã giúp tôi đến với Chúa để Chúa biến đổi cuộc đời tôi nên đẹp lòng Chúa!"

Có nhiều người hỏi về chi tiết Phép Lạ thì nhân đây chúng tôi xin tường thuật sơ lược một vài điểm:

Phỏng vấn tường thuật những hiện tượng Phép Lạ. Về Bức Ảnh Phép Lạ của ngôn sứ Maria Thủy:

“-Ai có thể cung cấp cho mình bài viết mô tả Bức Ảnh Phép Lạ của chúng ta nhỉ?
mình đang cần để viết bài!

-Mô tả là sao? ý chú là sao?

-là Chúa trả lời bằng nhịp tim; tiếng thở. v.v..

-Đa số ai cũng sờ thấy nhịp tim và hơi thở. Có người thấy Chúa Khóc; Chúa lắc đầu; gật đầu.

-Thấy Chúa đổi Ngôi.
-Sờ vào thì cảm giác như một bàn tay đang ôm mình hay vuốt đầu.

-Có người ngửi thấy mùi thơm.

-Còn em con được Chúa vuốt đầu; rồi thơm mùi hoa nước hoa một tuần lễ. Dù gội đầu xong vẫn thơm.

-Vậy thôi đủ rồi chú ạ! Kể nhiều làm gì; để người nào tin thì xin tới cảm nghiệm thôi!

-Mà Chúa đổi ngôi là sao?

-Là hình này là Chúa Giêsu nhưng nhìn kỹ một hồi sẽ hiện lên gương mặt Chúa Cha râu trắng dài. Rồi từ giữa nhô ra hình con chim bồ câu là Chúa Thánh Thần.

-Có người được Thần Khí Chúa ngự trên đầu. Nhiều lắm...

-thì kể hết đi chứ.

-Con thấy Thần Khí ngự trên đầu chú Hải

-Uyên nhìn thấy thế nào?

-Như lớp sương màu trắng. Như hơi của nước sôi vậy đó.

-Tồn tại bao lâu

-Bốc lên lơ lửng. Vậy thôi đủ rồi chú.

-ok

-Rất lâu Chúa cho tới khi nào mọi người nhìn thấy thì thôi.

Chú Hải thì thấy như hồn mình đang lơ lửng như được ai nhấc lên vậy.

-Trần Quang Hải:
Thêm tư liệu cho chú Lực nè… cháu nhìn thấy trên đỉnh đầu 2 người trước cháu lên cảm nghiệm. trong phòng được đóng các cửa. Phòng trở nên hơi tối do Thủy đề nghị… thấy trên đầu họ khói trắng bốc thẳng đứng lên trên ngùn ngụt… khoảng gần 1m trên đỉnh đầu... cháu lên là trường hợp thứ 3 . Nhắm mắt thấy lâng lâng bay bổng...
Kết thúc cuộc trò chuyện”

“Cha đang đi tìm trái tim của các con; đừng nghe lời thế gian,
nhưng hãy lắng nghe tiếng gọi Yêu Thương của Cha,
hãy lắng nghe nhịp đập của Trái Tim Cha, mỗi tiếng
đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;”
mỗi tiếng đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;”

mỗi tiếng đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;”
mỗi tiếng đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;”
mỗi tiếng đập của trái tim là tiếng Cha gọi một linh hồn;”

Ước chi mọi người biết rằng Chúa đang tìm đến với mọi người. Đấng Quân Vương đang đi tìm cô bé lọ lem. Ước chi mọi người biết đến với Bức Ảnh Thánh Nhan Chúa mà Chúa đã ban cho Giáo Hội qua ngôn sứ Maria Thủy để cảm nghiệm nhịp tim thổn thức Tình Yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu! Vua Tình Yêu Ngàn Trùng Uy Linh Cao Cả!

Anh chị em đến để cảm nhận, xin gọi số 01225158346 gặp chú Hải (Facebok: Vincent Trần Quang Hải) gần Nhà Thờ Đông Hòa Ngay BIG C Dĩ An Bình Dương (cách cầu vượt Linh Xuân khoảng 2 cây số). Anh chị em nhấn vào ĐÂY hoặc coi bản đồ bên dưới hoặc lên Google map gõ Giáo xứ Đông Hoà, Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Vietnam (Địa chỉ: 44 Tân Quý, Đông Hòa, Tx. Dĩ An, Bình Dương, Vietnam).


Leave a Reply

Your email address will not be published.